XSMN 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 28/3 Hôm nay- Thứ Tư, 29/3
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSMN 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 29/3

Thứ 4
29/03
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8913883
Giải 7919352803
Giải 65006
4701
7159
9886
9061
5350
2915
9757
0435
Giải 5521706795126
Giải 489859
65699
62607
14478
08067
93880
01918
56401
79336
82352
35579
84848
80813
06543
00668
66990
36948
38646
58570
04407
97637
Giải 339341
17128
34956
97110
04003
99122
Giải 2614044986108622
Giải 1311513843672092
ĐB379867510899496694
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
01, 4, 6, 713, 3, 7
17, 8, 90, 35
282, 2, 6
36, 6, 85, 7
413, 86, 8
51, 9, 90, 2, 2, 67
67, 71, 18
789, 90
8063
91, 990, 2, 4
XSMN 30 ngày
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 28/3

Thứ 3
28/03
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8328736
Giải 7472857391
Giải 67712
2376
8559
6392
8476
6415
3498
4372
1002
Giải 5807687400834
Giải 417323
80909
98480
91826
60817
87566
34910
73114
23449
16872
57744
20654
55842
54607
78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829
Giải 361080
47571
12493
72374
98365
66108
Giải 2835406795875143
Giải 1471693798651119
ĐB479410414948043286
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0972, 8
10, 0, 2, 74, 59
23, 69, 9
323, 3, 4, 6
400, 2, 4, 8, 93, 5
594, 7, 8
66, 93, 5
71, 2, 6, 62, 4, 62
80, 06, 70, 6
92, 31, 8
XSMN 90 ngày

3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 27/3

Thứ 2
27/03
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8172731
Giải 7533752871
Giải 61806
0536
9426
0753
4282
9960
9783
8144
2264
Giải 5372102738198
Giải 426461
50275
84709
09153
63364
09323
91021
34876
49629
67763
35844
84967
97775
37124
33698
85396
83679
98778
41021
92125
00792
Giải 394553
70308
28391
31019
41405
11933
Giải 2656291551742163
Giải 1719844056049631
ĐB196165624449022104
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
06, 8, 94, 5
177, 9
21, 1, 3, 6, 94, 7, 91, 5
33, 61, 1, 3
44, 94
53, 32, 3
61, 4, 50, 0, 3, 73, 4
753, 5, 61, 8, 9
8423
912, 6, 8, 8
XSMN 100 ngày

4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 26/3

Chủ nhật
26/03
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8616373
Giải 7791737152
Giải 68259
2877
3781
4007
6276
8610
6540
0252
9137
Giải 5591318766539
Giải 428902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
Giải 369866
61190
09108
06101
13366
23683
Giải 2446685399860312
Giải 1011413165429551
ĐB154333316798952493
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
021, 4, 6, 7, 89
12, 302
25
33, 71, 72, 7, 9
410, 2, 4
591, 40, 1, 2, 2
61, 6, 82, 3, 76
73, 76, 63, 9
81, 83
90, 1, 24, 8, 83, 7
XSMN 200 ngày

5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 25/3

Thứ 7
25/03
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 876188188
Giải 7730287185639
Giải 68387
9798
4717
2959
6301
2516
7706
7753
6561
3519
9188
0211
Giải 56290962811268213
Giải 497120
00669
10268
74972
61942
34626
77512
25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351
28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182
80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245
Giải 342256
79889
54703
74431
52279
45780
50594
48175
Giải 274069125091557956775
Giải 159679135333963708783
ĐB262761814707489646922815
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
01, 1, 3, 7, 96
12, 74, 6, 831, 3, 5, 9
20, 68, 80, 2, 61, 6
301, 1, 379
4265
561, 6, 93
61, 8, 9, 91
72, 6, 90, 2, 9, 94, 5, 5, 5
87, 970, 1, 2, 53, 8, 8
90, 8730, 2, 4
XSMN 300 ngày

6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 24/3

Thứ 6
24/03
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8600725
Giải 7270841495
Giải 65113
0043
8767
5807
8483
3698
8229
3529
8161
Giải 5379134914454
Giải 451067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531
Giải 373919
32251
73233
42157
06416
68542
Giải 2441660299210200
Giải 1696188162935515
ĐB450166978152967050
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
003, 7, 7, 90, 5
13, 8, 93, 5, 6
23, 95, 9, 9
331, 2, 5
43, 4, 81, 52, 5
51, 32, 7, 80, 4
60, 6, 6, 7, 71
7006
83
90, 1, 71, 2, 7, 85
XSMN 10 ngày

7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 23/3

Thứ 5
23/03
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8151723
Giải 7071885854
Giải 60514
7887
0958
6330
4656
2535
9443
1502
9014
Giải 5363701128193
Giải 477430
23553
02520
25149
37724
71953
47166
92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811
46927
19102
65230
24127
84388
67373
11274
Giải 367172
69186
82292
49500
72334
88872
Giải 2538012454546664
Giải 1538291244583311
ĐB453954930854767613
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
0102, 2
14, 51, 2, 7, 91, 3, 4
20, 4, 93, 7, 7
30, 70, 50, 4
495, 53
53, 3, 4, 84, 4, 64
661, 14
71, 22, 3, 4
86, 70, 5, 78
923
XSMN 20 ngày

8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 22/3

Thứ 4
22/03
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8048793
Giải 7521524023
Giải 61525
3803
8549
6502
6471
2399
9857
4322
4014
Giải 5631340184213
Giải 461503
44861
35254
82602
92038
51487
19102
17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
Giải 332842
50220
56820
33486
77412
14337
Giải 2654845528099101
Giải 1569780228719261
ĐB890591465465113420
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
02, 2, 3, 3, 421
1382, 3, 4, 7
20, 1, 50, 40, 2, 3
3837, 7
42, 99
5497
614, 5, 71, 1
781, 43
84, 70, 6, 7, 7
912, 91, 3, 6, 8
XSMN 40 ngày

9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 21/3

Thứ 3
21/03
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8640761
Giải 7053591396
Giải 64034
2550
9859
5385
5583
5418
9728
3927
1939
Giải 5508068885993
Giải 479616
74368
94336
73482
71272
92132
58072
84275
30791
78684
14418
92367
73554
42844
34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692
Giải 340081
05073
18230
52658
61406
62448
Giải 2750848901257116
Giải 1711501847900642
ĐB319157944318672113
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
076
162, 8, 8, 83, 6
27, 8
32, 4, 609
442, 7, 8
50, 0, 3, 7, 94, 80
64, 871, 8
72, 2, 35, 9
80, 1, 2, 43, 4, 5, 80, 7
91, 12, 3, 6, 9
XSMN 50 ngày

10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 20/3

Thứ 2
20/03
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8906210
Giải 7414762154
Giải 61207
9243
9190
0228
0569
3511
5456
6497
9423
Giải 5792174959831
Giải 407946
85091
55313
72255
12178
65849
13731
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834
95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918
Giải 304879
30533
26517
00107
04211
63392
Giải 2657167522432851
Giải 1109815623335856
ĐB763435665017669559
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
075, 7
13, 4, 61, 7, 70, 1, 8
214, 82, 3
31, 3, 53, 4, 5, 61
43, 6, 90
5591, 4, 6, 6, 9, 9
62, 2, 91, 3
78, 95
815
90, 0, 150, 2, 7
XSMN 60 ngày

11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 19/3

Chủ nhật
19/03
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8644569
Giải 7759241145
Giải 61004
6480
4005
8124
9896
0744
5198
0312
6874
Giải 5401842565348
Giải 491304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
Giải 309104
69309
92309
51991
00137
44483
Giải 2922937248991488
Giải 1907232999702413
ĐB536469260971099784
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
04, 4, 4, 5, 999, 9
182, 3
230, 4, 7
31, 31, 2, 7
41, 4, 55, 8, 8
55, 93, 6
64, 5, 5, 9, 948, 9
71, 3, 94
805, 93, 3, 4, 8
931, 6, 78
XSMN 500 ngày

12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 18/3

Thứ 7
18/03
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 898373723
Giải 7675223038558
Giải 63536
4304
7824
7595
2862
4155
7582
7129
7834
3007
6250
9555
Giải 54574006249441381
Giải 470828
74359
94685
73710
10604
60340
72101
75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570
33454
98226
98889
55733
73169
13713
91951
60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878
Giải 389426
78718
88756
39968
66758
23081
28956
88609
Giải 292246801356210802661
Giải 106266059613011821913
ĐB652444770175443531459103
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
01, 4, 481, 3, 7, 9
10, 83, 83
24, 6, 83, 46, 93, 5
365, 6, 6, 71, 3, 4, 7, 80
40, 4, 64
595, 61, 4, 80, 5, 6, 7, 8
661, 2, 2, 891, 5
74, 50, 5, 98
8561, 2, 91, 4
985, 7
XSMN 1 ngày

13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 17/3

Thứ 6
17/03
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8214359
Giải 7424649672
Giải 60615
9514
3751
5134
3604
1653
9437
1258
3766
Giải 5363736836528
Giải 402598
38430
72112
78721
79972
34803
30672
90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622
44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621
Giải 328514
71387
74547
21834
87980
12578
Giải 2422979822217481
Giải 1439718492651452
ĐB004976466056163655
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
034
12, 4, 4, 5
21, 1, 42, 2, 61, 5, 8
30, 74, 47
43, 3, 6, 7, 9
511, 3, 62, 5, 8, 9
686
71, 2, 2, 62, 8, 9
873, 3, 70, 1, 5, 6, 7
97, 83
XSMN 2 ngày

14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 16/3

Thứ 5
16/03
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8636602
Giải 7376024744
Giải 60502
5845
3506
8878
9787
9910
8145
2478
4810
Giải 5680065835740
Giải 419609
18101
74795
17063
39326
83526
22345
15450
62968
35453
05104
88502
60048
37408
62811
83349
52841
07356
15552
78521
33753
Giải 308958
13633
49181
34975
69471
71379
Giải 2320918354005486
Giải 1133647568148979
ĐB447004370863628599
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
00, 1, 2, 4, 6, 92, 4, 82
100, 1
26, 641
33
45, 50, 80, 1, 4, 5, 9
580, 32, 3, 6
63, 3, 43, 6, 8
765, 81, 8, 9, 9
81, 1, 3, 76
91, 59
XSMN 3 ngày

15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 15/3

Thứ 4
15/03
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8657960
Giải 7875091216
Giải 69321
3914
5071
0571
4234
7095
7316
2508
9036
Giải 5177511809432
Giải 435122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556
77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990
Giải 376804
61991
27291
14124
74935
44651
Giải 2367873268292186
Giải 1767319334326156
ĐB404158735161916741
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
047, 8
14, 86, 6, 9
21, 24, 50
31, 742, 3, 5, 6
43, 31
5861, 6
64, 50, 1, 30, 6
71, 4, 5, 5, 91, 5, 6, 90
87, 70, 26
911, 1, 50
XSMN 4 ngày

16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 14/3

Thứ 3
14/03
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8048745
Giải 7426138101
Giải 64725
5299
6967
4601
6327
8160
8281
0096
3716
Giải 5102533483409
Giải 414166
31282
13146
55896
50161
33565
05991
17463
22340
84335
79775
13437
16568
18336
65088
56939
65050
24032
38656
74896
74899
Giải 388340
73986
48944
46076
54132
42518
Giải 2009217761609343
Giải 1748438685364761
ĐB055329463526486741
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0411, 9
166, 8
21, 5, 5, 6, 96, 7
35, 6, 7, 82, 2, 9
40, 3, 60, 4, 81, 3, 5
530, 6
61, 5, 6, 70, 3, 81
75, 6
82, 671, 8
91, 6, 96, 6, 9
XSMN 5 ngày

17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 13/3

Thứ 2
13/03
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8189927
Giải 7494253642
Giải 62793
6156
9222
6743
5171
7428
1593
5233
3207
Giải 5296076633946
Giải 404800
19750
41091
44035
60028
88430
41143
07802
02466
98748
21889
08789
91346
20618
16565
86218
75253
68117
63133
27123
18581
Giải 345072
34473
17963
56454
39176
23714
Giải 2650540635084516
Giải 1427444468940150
ĐB841165646022964779
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
0027
1884, 6, 7, 8
22, 82, 83, 7
30, 53, 3
43, 43, 6, 82, 6
50, 4, 60, 3, 40, 3
60, 53, 3, 65
72, 316, 9
89, 9, 91
91, 3, 493
XSMN 6 ngày

18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 12/3

Chủ nhật
12/03
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8883348
Giải 7332393270
Giải 63742
4110
3171
2964
4111
0424
7395
6940
1983
Giải 5348986674554
Giải 437580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
84750
44773
03422
03057
62229
54852
50045
Giải 341195
76877
14943
26772
30493
91376
Giải 2019017197129279
Giải 1570551750193531
ĐB272959901288100362
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
011, 4
100, 1
21, 42, 9
3231
42, 3, 7, 92, 30, 5, 8
55, 90, 2, 4, 7
664, 4, 72
71, 1, 71, 20, 3, 6, 9
80, 8, 983
95, 63, 6, 63, 5
XSMN 7 ngày

19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 11/3

Thứ 7
11/03
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 858237575
Giải 7525614729748
Giải 69039
6211
2345
1486
3660
9902
0759
7377
2600
3772
9090
0837
Giải 52468180121291516
Giải 484103
00189
28448
37140
06400
84634
24574
48189
58104
85438
00947
14362
81237
88386
42657
01630
15883
55028
76944
53382
21745
95980
09657
79875
90524
74402
40084
21138
Giải 304483
27882
94115
40933
68734
90578
04185
67567
Giải 210417643109793642308
Giải 121765441040004754444
ĐB270765804991868753882900
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
00, 31, 2, 4, 400, 2, 8
11, 70, 4, 56
2538, 9, 94
34, 93, 7, 80, 4, 67, 8
40, 5, 874, 5, 74, 8
583, 7, 97
65, 5, 80, 27
745, 7, 82, 5, 5
82, 3, 96, 6, 92, 30, 4, 5
910
XSMN 1000 ngày

20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 10/3

Thứ 6
10/03
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8632689
Giải 7781080713
Giải 63892
9206
6990
2225
6288
3394
6844
6246
0780
Giải 5654631890857
Giải 437688
90870
10654
23263
23540
36164
75686
51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705
83873
45408
82769
58505
49732
83523
99128
Giải 384473
01768
62200
29691
88877
80304
Giải 2104174834428560
Giải 1726748477617305
ĐB171751579157226069
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
060, 54, 5, 5, 8
1773
25, 6, 93, 8
35, 82
40, 644, 6
51, 43, 7, 97
63, 3, 4, 80, 9, 9
70, 3, 463, 7
81, 6, 80, 8, 90, 9
90, 21, 4

21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 9/3

Thứ 5
09/03
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8710185
Giải 7892819187
Giải 68232
8151
9174
5423
7682
1480
1437
9112
3504
Giải 5343964491280
Giải 480623
97093
21225
27971
55360
93599
10212
41103
88477
04624
55535
41728
13284
75587
58554
77046
80218
19667
36788
81418
18901
Giải 350943
44399
13578
40863
66343
18968
Giải 2148817038077208
Giải 1074696051060412
ĐB874478287078644493
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
01, 31, 4, 8
120, 92, 2, 8, 8
23, 53, 4, 8
32, 957
4393, 6
514
60, 937, 8
71, 1, 4, 87, 8, 8
810, 0, 2, 4, 70, 5, 7, 8
92, 3, 9, 93

22. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 8/3

Thứ 4
08/03
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8295989
Giải 7185306687
Giải 69415
0549
2173
8502
2937
3265
4059
0478
7228
Giải 5868716288188
Giải 419110
72525
53940
43670
00483
49573
63501
37602
74949
81961
04531
77965
95542
93161
74527
10867
43170
79005
66974
50972
57308
Giải 383359
77322
88250
20666
84935
09304
Giải 2676940899880310
Giải 1093768451473595
ĐB385385472192286126
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
012, 2, 64, 5, 8
10, 540
22, 5, 986, 7, 8
31, 75
40, 92, 9
590, 99
61, 1, 5, 5, 67
70, 3, 3, 60, 2, 4, 8
83, 5, 5, 77, 8, 9
942, 85

23. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 7/3

Thứ 3
07/03
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8521277
Giải 7581654027
Giải 64737
7178
0362
7987
7661
1490
5676
0874
8566
Giải 5172642683908
Giải 469247
89955
70295
94167
54550
30322
61035
60432
42786
86566
53469
32915
90971
79042
68485
02117
40080
72833
19504
62582
90270
Giải 391594
47084
84295
87431
75509
61493
Giải 2138530892297593
Giải 1467050303149570
ĐB445705271892953408
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
05, 54, 8, 8, 9
12, 57
22, 627
35, 71, 1, 23
472
50, 2, 3, 54
62, 71, 6, 8, 96
7810, 0, 4, 6, 7
81, 46, 70, 2, 5
94, 50, 2, 53, 3

24. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 6/3

Thứ 2
06/03
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8756671
Giải 7197666890
Giải 65843
8137
8444
4709
4547
2630
3190
9146
0656
Giải 5166275438700
Giải 411328
62898
27083
57533
13379
33651
64557
38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229
86306
09725
95595
77168
73473
63737
11736
Giải 322743
77600
00016
09803
61737
59153
Giải 2463955373724255
Giải 1349926854481573
ĐB434547376440221818
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
003, 90, 6
168
2895
33, 70, 76, 7, 7
43, 3, 4, 70, 2, 3, 4, 76
51, 73, 5, 6
626, 68
75, 901, 3, 3
835, 6
92, 5, 7, 84, 60, 0, 5

25. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 5/3

Chủ nhật
05/03
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8486687
Giải 7293544339
Giải 62964
0102
6845
0001
5447
8261
1084
5987
3244
Giải 5031706976962
Giải 470341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
35561
05969
82512
17343
13269
19773
31283
Giải 366385
27344
41019
67480
97520
74941
Giải 2939433825183771
Giải 1923408638365921
ĐB299096880768165946
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
02, 51, 4
12, 792
280, 1
379
40, 1, 3, 4, 4, 5, 84, 7, 91, 3, 4, 6
581, 7
641, 6, 8, 81, 2, 9, 9
74, 61, 3
850, 33, 4, 7, 7
93, 3, 67

26. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 4/3

Thứ 7
04/03
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 831918533
Giải 7058861207070
Giải 67458
4693
0231
6827
5471
6714
1524
2854
1523
9405
2140
4643
Giải 56768551923267669
Giải 442494
19380
16333
90895
27406
90446
10090
95336
68702
62198
75783
98806
64172
97842
35912
60709
53978
13189
56999
85240
13264
27561
19221
41456
40776
22152
50421
16503
Giải 344266
31054
43109
37762
47211
49794
98855
62165
Giải 278724357017059096164
Giải 185345777241342104339
ĐB715547105598988623531480
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
061, 2, 6, 97, 93, 5
14, 91, 2
244, 71, 3, 3, 4, 61, 1
31, 1, 363, 9
45, 6, 7200, 3
54, 8, 842, 5, 6
66, 81, 241, 4, 5, 9
71, 280, 6
8035, 90
90, 3, 4, 51, 8, 80, 4, 9

27. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 3/3

Thứ 6
03/03
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8636333
Giải 7505706029
Giải 61075
6643
7557
5209
6083
2104
6467
4282
5151
Giải 5630174320750
Giải 424188
61461
68435
32079
88705
58694
84330
54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604
31735
32272
57642
10968
48749
27469
37672
Giải 318060
41089
79160
81079
46635
06278
Giải 2538557270828438
Giải 1119313511933478
ĐB617002602392966303
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01, 2, 5, 54, 4, 4, 5, 6, 8, 93
18, 9
29
30, 1, 523, 5, 5, 8
4312, 9
55, 70, 1
60, 1, 30, 3, 97, 8, 9
75, 992, 2, 8, 8
88, 93, 92
942

28. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 2/3

Thứ 5
02/03
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8137765
Giải 7642244968
Giải 64957
5791
3889
8599
1778
0193
2992
2337
0652
Giải 5626391569290
Giải 457870
16205
83171
16548
97459
48052
23810
31340
42740
90290
58657
06578
64995
10451
58925
64013
40938
62870
72065
86605
94836
Giải 388248
38870
71569
73894
29266
72461
Giải 2223043423692137
Giải 1219787048972450
ĐB581027266066443538
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
04, 55
10, 33
275
366, 7, 7, 8, 8
42, 8, 80, 0, 4
52, 7, 91, 6, 70, 2
636, 91, 5, 5, 6, 8
70, 0, 1, 87, 8, 80
899
910, 3, 4, 5, 90, 2

29. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 1/3

Thứ 4
01/03
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8606952
Giải 7501123981
Giải 68980
3618
5242
4594
8622
5321
9093
9981
6668
Giải 5329245567286
Giải 418847
36883
72642
87425
32012
76552
54486
46116
24845
99987
47546
32500
37024
15084
81004
29410
38497
64170
69639
60030
21370
Giải 380065
66128
38513
05181
22044
42794
Giải 2623772496369451
Giải 1067819095432468
ĐB731066874314169898
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0104
12, 83, 4, 60
25, 81, 2, 3, 4
30, 9
42, 2, 75, 64
524, 61, 2
60, 5, 63, 98, 8
770, 0
80, 1, 3, 61, 4, 71, 1, 6
9243, 4, 7, 8

30. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 28/2

Thứ 3
28/02
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8165814
Giải 7276414656
Giải 61974
3254
8354
4676
8542
0254
4409
8691
0953
Giải 5936117054694
Giải 488046
58320
30250
88434
40509
03368
97830
02101
49636
96928
93746
42309
94125
54072
79287
48453
86735
86424
18321
78332
56434
Giải 352286
00548
89314
16511
55590
14423
Giải 2878639782856588
Giải 1128502099840885
ĐB803738957411514645
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
091, 5, 99
161, 1, 4, 44
205, 8, 81, 3, 4
30, 4, 862, 4, 5
46, 82, 65
50, 0, 4, 44, 83, 3, 6
61, 3, 8
74, 62, 6
865, 7, 8
980, 1, 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMN theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Nam trực tiếp

XSMN 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.camping-in-italy.com. Trường hợp kết quả xố số Miền Nam có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói | Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- KQXS.me | XSMT hôm qua | Xem bói bài | KQXS - Kết quả xổ số | KQXSMB | XSMN | Xổ số Miền Trung