XS Max 3D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 25/3 Hôm nay- Chủ Nhật, 26/3
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D> Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00591MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 28
768 699Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 88
032
440
122
557
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 84
907
896
462
472
939
517
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 175
129
747
208
479
896
476
295
234
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 56

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 436

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.091
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00590MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 47
715 925Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 91
287
165
333
771
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 100
128
125
414
486
443
475
Giải ba
10tr: 21
Giải tư (KK)
100N: 86
216
310
577
348
680
780
347
135
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 50

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 305

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.101
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00589MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 34
473 304Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 77
175
682
029
822
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 164
778
011
910
050
675
917
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 171
997
902
122
321
108
094
258
412
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 39

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 472

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.300
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00588MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 50
979 886Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 104
259
515
959
473
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 59
847
769
060
804
403
855
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 115
723
501
318
245
208
785
381
510
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 23

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 369

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.823
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00587MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
441 498Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 84
494
121
381
561
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 85
400
765
487
134
961
459
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 147
200
710
158
057
075
549
016
206
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 269

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.155
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00586MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 48
038 398Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 69
750
846
435
046
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 119
398
120
956
944
732
441
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 182
162
515
777
372
577
680
799
501
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 46

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 439

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.381
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00585MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
821 057Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 76
824
293
839
507
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 72
847
873
086
605
220
877
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 125
859
896
394
967
550
449
356
297
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 78

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 218

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.276
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00584MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 26
746 674Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 82
912
506
442
112
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 126
231
836
379
842
761
381
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 153
168
444
654
698
571
892
098
823
Giải tư (KK)
5tr: 14

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 280

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.531
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00583MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 83
663 032Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 76
928
599
952
518
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 154
261
256
052
048
974
051
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 192
048
501
134
407
959
019
459
153
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 46

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 481

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.514
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00582MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
311 544Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 73
861
217
308
867
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 95
576
526
583
766
103
915
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 148
945
466
453
868
613
215
484
109
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 31

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 308

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.412
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00581MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
951 271Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 79
176
777
901
306
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 82
748
262
536
434
498
748
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 119
692
481
733
731
008
386
938
759
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 20

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 262

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.972
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00580MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
845 763Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 114
946
216
956
284
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 158
959
551
081
833
708
434
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 207
303
165
652
755
879
535
652
939
Giải tư (KK)
5tr: 16

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 44

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 474

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.256
XS Vietlott Max 3D 1 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00579MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
704 151Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 123
533
123
101
441
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 110
634
037
652
457
533
802
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 253
664
371
924
602
960
458
520
578
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 33

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 265

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.276
XS Vietlott Max 3D 2 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00578MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 22
728 489Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 83
392
486
313
843
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 81
862
883
664
262
990
905
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 115
521
235
937
344
561
205
310
224
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 14

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 431

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.937
XS Vietlott Max 3D 3 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00577MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
303 782Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 121
597
647
738
578
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 159
129
563
367
189
486
706
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 166
677
702
376
596
227
279
799
077
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 51

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 495

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.731
XS Vietlott Max 3D 4 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00576MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
385 805Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 45
877
931
431
057
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 100
394
737
120
982
120
418
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 106
470
215
485
574
989
718
879
745
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 267

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.862
XS Vietlott Max 3D 5 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00575MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 50
439 981Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 92
685
225
679
512
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 108
245
411
553
579
776
627
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 145
681
904
822
228
407
041
256
857
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 451

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.340
XS Vietlott Max 3D 6 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00574MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 49
947 403Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 140
842
177
484
588
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 147
261
723
703
942
975
727
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 211
101
648
312
069
333
182
878
884
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 39

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 404

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.130
XS Vietlott Max 3D 7 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00573MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 108
475 768Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 91
629
215
141
099
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 122
125
226
329
549
145
480
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 148
843
584
892
888
023
314
758
907
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 62

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 422

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.166
XS Vietlott Max 3D 1000 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00572MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
512 340Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 97
427
453
102
174
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 102
218
106
815
338
080
884
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 197
566
907
295
379
494
248
945
188
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 329

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.297
Max 3DKỳ M.T.: #00571MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 72
110 956Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 116
587
111
491
360
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 136
030
577
507
126
991
443
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 182
449
190
915
952
088
032
631
514
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 40

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 534

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.457
Max 3DKỳ M.T.: #00570MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
400 549Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 125
429
068
136
988
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 100
147
327
759
701
236
250
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 190
794
171
183
056
270
517
932
996
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 288

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.436
Max 3DKỳ M.T.: #00569MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
337 643Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 62
421
807
793
416
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 138
250
830
563
505
968
291
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 141
989
681
471
825
966
533
614
516
Giải tư (KK)
5tr: 35

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 59

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 304

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.258
Max 3DKỳ M.T.: #00568MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
646 126Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 123
607
967
247
643
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 147
618
657
483
598
192
200
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 183
002
741
868
976
348
334
307
459
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 641

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.914
Max 3DKỳ M.T.: #00567MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 48
266 763Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 81
307
978
079
859
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 132
508
929
209
532
791
585
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 177
814
857
054
627
703
755
616
936
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 448

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.103
Max 3DKỳ M.T.: #00566MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 62
251 743Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 97
973
374
111
626
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 103
217
744
755
359
565
021
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 126
998
703
880
895
585
176
368
492
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 412

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.918
Max 3DKỳ M.T.: #00565MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
185 775Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 72
048
553
621
663
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 65
002
087
975
065
718
800
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 179
786
931
713
807
289
239
195
936
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 47

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 341

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.256
Max 3DKỳ M.T.: #00564MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 85
255 538Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 76
731
776
462
882
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 151
359
913
691
746
516
444
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 203
044
544
338
878
271
599
259
291
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 940

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.208
Max 3DKỳ M.T.: #00563MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 93
498 368Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350N: 67
397
509
862
007
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 190
766
939
685
586
060
634
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 164
812
808
612
887
970
116
547
281
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 702

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.509
Max 3DKỳ M.T.: #00562MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
595 678Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 79
415
162
586
258
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 239
264
233
464
002
222
346
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 160
303
331
151
517
587
905
889
625
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 396

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.589
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.camping-in-italy.com. Trường hợp kết quả xố số Max 3D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | XSMB | Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- xskt.me | Kết quả xổ số- KQXS.me | Xổ số 3 Miền | Xem tử vi | http://xskt.com.vn/ | Xổ số Miền Nam | KQXS