XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 28/3 Hôm nay- Thứ Tư, 29/3
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB66228
Giải Nhất20468
Giải Nhì5230281938
Giải Ba800529863260778
439042366629291
Giải Tư 9299759938824937
Giải Năm848159744117
474431817043
Giải Sáu520126567
Giải Bảy30229201
KH trúng ĐB: (PK) 13 10 8 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4 5 2
1 7 6 6, 7, 8
2 0, 2, 6, 8 7 4, 8
3 0, 2, 7, 8 8 1, 1, 2
4 3, 4 9 1, 2, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 158542
Bộ số 295
Bộ số 3774
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB83230
Giải Nhất27431
Giải Nhì6428425717
Giải Ba005423907403807
485058197252585
Giải Tư 3688515848195996
Giải Năm195378380600
443014339408
Giải Sáu989736316
Giải Bảy91853055
KH trúng ĐB: (PL) 15 11 9 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 8 5 3, 5, 8
1 6, 7, 9 6
2 7 2, 4
3 0, 0, 0, 1, 3, 6, 8 8 4, 5, 5, 8, 9
4 2 9 1, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140544
Bộ số 215
Bộ số 3017
XSMB 90 ngày
Giải ĐB57765
Giải Nhất81664
Giải Nhì8181724222
Giải Ba293708440904923
578890707193934
Giải Tư 4102297362636666
Giải Năm856633782688
131031606446
Giải Sáu895560344
Giải Bảy30526313
KH trúng ĐB: (PM) 11 7 6 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 2
1 0, 3, 7 6 0, 0, 3, 3, 4, 5, 6, 6
2 2, 3 7 0, 1, 3, 8
3 0, 4 8 8, 9
4 4, 6 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146375
Bộ số 297
Bộ số 3290
XSMB 100 ngày
Giải ĐB32273
Giải Nhất26774
Giải Nhì4744900099
Giải Ba420184487934758
025735346878759
Giải Tư 1143458493729795
Giải Năm375098852890
936409172156
Giải Sáu114430214
Giải Bảy74229897
KH trúng ĐB: (PN) 15 13 12 11 8 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 6, 8, 9
1 4, 4, 7, 8 6 4, 8
2 2 7 2, 3, 3, 4, 4, 9
3 0 8 4, 5
4 3, 9 9 0, 5, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17911501
Bộ số 21302
Bộ số 312418
Bộ số 426
Bộ số 533
Bộ số 634
XSMB 200 ngày
Giải ĐB48657
Giải Nhất92279
Giải Nhì2616982385
Giải Ba988411395479256
946049928370785
Giải Tư 1952289516440040
Giải Năm005621494349
915267029706
Giải Sáu946859135
Giải Bảy72049601
KH trúng ĐB: (PQ) 15 14 11 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 4, 6 5 2, 2, 4, 6, 6, 7, 9
1 6 9
2 7 2, 9
3 5 8 3, 5, 5
4 0, 1, 4, 6, 9, 9 9 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 190864
Bộ số 248
Bộ số 3668
XSMB 300 ngày
Giải ĐB45483
Giải Nhất75836
Giải Nhì5125695469
Giải Ba483901497409605
989577607037554
Giải Tư 0178846473184497
Giải Năm436187941660
298423721407
Giải Sáu191984646
Giải Bảy46342891
KH trúng ĐB: (PR) 15 12 10 9 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 4, 6, 7
1 8 6 0, 1, 4, 9
2 8 7 0, 2, 4, 8
3 4, 6 8 3, 4, 4
4 6, 6 9 0, 1, 1, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133845
Bộ số 298
Bộ số 3511
XSMB 10 ngày
Giải ĐB81664
Giải Nhất40033
Giải Nhì1893174834
Giải Ba843511120019833
228869416232936
Giải Tư 2426405428481715
Giải Năm736898638037
998513205112
Giải Sáu657518832
Giải Bảy61093959
KH trúng ĐB: (PT) 14 12 9 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 1, 4, 7, 9
1 2, 5, 8 6 1, 2, 3, 4, 8
2 0, 6 7
3 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9 8 5, 6
4 8 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 177496
Bộ số 235
Bộ số 3655
XSMB 20 ngày
Giải ĐB24192
Giải Nhất24877
Giải Nhì6936066583
Giải Ba075297703885099
322909496323842
Giải Tư 6979730470414748
Giải Năm690954054710
972227521632
Giải Sáu617012182
Giải Bảy29541042
KH trúng ĐB: (PU) 14 8 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 9 5 2, 4
1 0, 0, 2, 7 6 0, 3
2 2, 9, 9 7 7, 9
3 2, 8 8 2, 3
4 1, 2, 2, 8 9 0, 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 100833
Bộ số 284
Bộ số 3511
XSMB 40 ngày
Giải ĐB86903
Giải Nhất51904
Giải Nhì8683322870
Giải Ba856211625618746
841566855638891
Giải Tư 3826903367568348
Giải Năm923451634061
710818625943
Giải Sáu562892334
Giải Bảy04722396
KH trúng ĐB: (PV) 15 14 8 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 4, 8 5 6, 6, 6, 6
1 6 1, 2, 2, 3
2 1, 3, 6 7 0, 2
3 3, 3, 4, 4 8
4 3, 6, 8 9 1, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125616
Bộ số 294
Bộ số 3469
XSMB 50 ngày
Giải ĐB57570
Giải Nhất25444
Giải Nhì0526051308
Giải Ba140996932617323
525960649547274
Giải Tư 1522267939312502
Giải Năm273465036147
043750880227
Giải Sáu897979581
Giải Bảy44971393
KH trúng ĐB: (PX) 14 11 10 9 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 8 5
1 3 6 0
2 2, 3, 6, 7 7 0, 4, 9, 9
3 1, 4, 7 8 1, 8
4 4, 4, 7 9 3, 5, 6, 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13624907
Bộ số 22308
Bộ số 321116
Bộ số 418
Bộ số 519
Bộ số 627
XSMB 60 ngày
Giải ĐB59389
Giải Nhất46086
Giải Nhì4796793279
Giải Ba628756164380808
179508300155132
Giải Tư 7669421123186993
Giải Năm734641116778
276324064847
Giải Sáu006958919
Giải Bảy09056560
KH trúng ĐB: (PY) 14 12 10 9 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6, 6, 8, 9 5 0, 8
1 1, 1, 8, 9 6 0, 3, 5, 7, 9
2 7 5, 8, 9
3 2 8 6, 9
4 3, 6, 7 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107569
Bộ số 201
Bộ số 3559
XSMB 500 ngày
Giải ĐB89581
Giải Nhất62172
Giải Nhì1625032921
Giải Ba865076364218592
407237820613297
Giải Tư 4218985699228734
Giải Năm417227839801
043194200537
Giải Sáu945195212
Giải Bảy92448904
KH trúng ĐB: (PZ) 15 14 13 10 7 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6, 7 5 0, 6
1 2, 8 6
2 0, 1, 2, 3 7 2, 2
3 1, 4, 7 8 1, 3, 9
4 2, 4, 5 9 2, 2, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 163949
Bộ số 263
Bộ số 3825
XSMB 1 ngày
Giải ĐB67879
Giải Nhất07811
Giải Nhì5688561063
Giải Ba646050201094533
295382017481544
Giải Tư 7935849009204677
Giải Năm666003499239
462255264141
Giải Sáu561858133
Giải Bảy76784009
KH trúng ĐB: (NB) 15 12 10 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 8
1 0, 1 6 0, 1, 3
2 0, 2, 6 7 4, 6, 7, 8, 9
3 3, 3, 5, 8, 9 8 5
4 0, 1, 4, 9 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123577
Bộ số 253
Bộ số 3439
XSMB 2 ngày
Giải ĐB17375
Giải Nhất14288
Giải Nhì4779589010
Giải Ba209292653257195
217878642048111
Giải Tư 6956105508053323
Giải Năm107225891620
145081257411
Giải Sáu103269494
Giải Bảy80748351
KH trúng ĐB: (NC) 12 9 8 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 0, 1, 5, 6
1 0, 1, 1 6 9
2 0, 0, 3, 5, 9 7 2, 4, 5
3 2 8 0, 3, 7, 8, 9
4 9 4, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108919
Bộ số 262
Bộ số 3089
XSMB 3 ngày
Giải ĐB56695
Giải Nhất14685
Giải Nhì8629010847
Giải Ba347082136814720
472998874686664
Giải Tư 7445497239602366
Giải Năm548568334077
369843391046
Giải Sáu108993097
Giải Bảy03961908
KH trúng ĐB: (ND) 10 9 8 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 8, 8 5
1 9 6 0, 4, 6, 8
2 0 7 2, 7
3 3, 9 8 5, 5
4 5, 6, 6, 7 9 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123823
Bộ số 218
Bộ số 3761
XSMB 4 ngày
Giải ĐB47076
Giải Nhất91911
Giải Nhì6806289887
Giải Ba977450860690078
484925922623122
Giải Tư 1723600177078139
Giải Năm979442262120
700597119405
Giải Sáu880643489
Giải Bảy08689448
KH trúng ĐB: (NE) 11 10 7 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 5, 6, 7, 8 5
1 1, 1 6 2, 8
2 0, 2, 3, 6, 6 7 6, 8
3 9 8 0, 7, 9
4 3, 5, 8 9 2, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13403805
Bộ số 28410
Bộ số 384113
Bộ số 419
Bộ số 527
Bộ số 632
XSMB 5 ngày
Giải ĐB24420
Giải Nhất64647
Giải Nhì9245673117
Giải Ba434301767918857
587880608656612
Giải Tư 6449364608953184
Giải Năm930145498069
722536748235
Giải Sáu810645849
Giải Bảy97075881
KH trúng ĐB: (NF) 13 8 7 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 6, 7, 8
1 0, 2, 7 6 9
2 0, 5 7 4, 9
3 0, 5 8 1, 4, 6, 8
4 5, 6, 7, 9, 9, 9 9 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133365
Bộ số 225
Bộ số 3131
XSMB 6 ngày
Giải ĐB68205
Giải Nhất60388
Giải Nhì3250377792
Giải Ba691275976469821
576093907381374
Giải Tư 5421333630750339
Giải Năm043383775578
035507131038
Giải Sáu147834427
Giải Bảy51567837
KH trúng ĐB: (NG) 13 12 9 7 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 1, 5, 6
1 3 6 4
2 1, 1, 7, 7 7 3, 4, 5, 7, 8, 8
3 3, 4, 6, 7, 8, 9 8 8
4 7 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 161815
Bộ số 233
Bộ số 3621
XSMB 7 ngày
Giải ĐB75877
Giải Nhất08692
Giải Nhì8736131241
Giải Ba060558707397510
525845253903248
Giải Tư 9565528584303314
Giải Năm466663787540
200068231143
Giải Sáu444841655
Giải Bảy00043845
KH trúng ĐB: (NK) 13 12 11 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 4 5 5, 5
1 0, 4 6 1, 5, 6
2 3 7 3, 7, 8
3 0, 8, 9 8 4, 5
4 0, 1, 1, 3, 4, 5, 8 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126949
Bộ số 243
Bộ số 3658
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB39919
Giải Nhất34271
Giải Nhì8925208794
Giải Ba579172393404144
223589015500374
Giải Tư 7287691636856225
Giải Năm756588262483
805736718416
Giải Sáu746208679
Giải Bảy47739723
KH trúng ĐB: (NL) 18 15 14 9 7 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 5, 7, 8
1 6, 6, 7, 9 6 5
2 3, 5, 6 7 1, 1, 3, 4, 9
3 4 8 3, 5, 7
4 4, 6, 7 9 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111891
Bộ số 269
Bộ số 3359
Giải ĐB58118
Giải Nhất72226
Giải Nhì9885015773
Giải Ba717495163231209
501874015845441
Giải Tư 5688246058430309
Giải Năm488693585870
741647692711
Giải Sáu963478989
Giải Bảy55013762
KH trúng ĐB: (NM) 11 5 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9, 9 5 0, 5, 8, 8
1 1, 6, 8 6 0, 2, 3, 9
2 6 7 0, 3, 8
3 2, 7 8 6, 7, 8, 9
4 1, 3, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165623
Bộ số 271
Bộ số 3799
Giải ĐB06743
Giải Nhất89246
Giải Nhì5320256726
Giải Ba178657822868740
258380718780970
Giải Tư 6109252907471139
Giải Năm865323459186
379992842745
Giải Sáu717825425
Giải Bảy96471023
KH trúng ĐB: (NP) 15 12 9 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 3
1 0, 7 6 5
2 3, 5, 5, 6, 8, 9 7 0
3 8, 9 8 4, 6, 7
4 0, 3, 5, 5, 6, 7, 7 9 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18684202
Bộ số 29313
Bộ số 369816
Bộ số 420
Bộ số 530
Bộ số 633
Giải ĐB37856
Giải Nhất94473
Giải Nhì5595243597
Giải Ba508527104833458
280766355328692
Giải Tư 7866103955572822
Giải Năm984824865307
939209051663
Giải Sáu768839057
Giải Bảy53357797
KH trúng ĐB: (NQ) 13 11 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 2, 2, 3, 3, 6, 7, 7, 8
1 6 3, 6, 8
2 2 7 3, 6, 7
3 5, 9, 9 8 6
4 8, 8 9 2, 2, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197653
Bộ số 282
Bộ số 3422
Giải ĐB47577
Giải Nhất75833
Giải Nhì9304649671
Giải Ba614913054032869
720268498398857
Giải Tư 5202931586969581
Giải Năm132745989534
672024353282
Giải Sáu854189175
Giải Bảy09962353
KH trúng ĐB: (NR) 15 9 8 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 3, 4, 7
1 5 6 9
2 0, 3, 6, 7 7 1, 5, 7
3 3, 4, 5 8 1, 2, 3, 9
4 0, 6 9 1, 6, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/03/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123319
Bộ số 240
Bộ số 3229
Giải ĐB55827
Giải Nhất39977
Giải Nhì2071542892
Giải Ba885464955801604
225894432477100
Giải Tư 5489239088895750
Giải Năm300471600142
960442889465
Giải Sáu590700105
Giải Bảy36605811
KH trúng ĐB: (NT) 14 12 10 8 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 4, 4, 4, 5 5 0, 8, 8
1 1, 5 6 0, 0, 5
2 4, 7 7 7
3 6 8 8, 9, 9, 9
4 2, 6 9 0, 0, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123470
Bộ số 222
Bộ số 3949
Giải ĐB93758
Giải Nhất96434
Giải Nhì1062041971
Giải Ba978392438248220
494672841970861
Giải Tư 7454780986782897
Giải Năm049914662069
665501342993
Giải Sáu915894598
Giải Bảy24006516
KH trúng ĐB: (NU) 11 10 9 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 4, 5, 8
1 5, 6, 9 6 1, 5, 6, 7, 9
2 0, 0, 4 7 1, 8
3 4, 4, 9 8 2
4 9 3, 4, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181799
Bộ số 229
Bộ số 3546
Giải ĐB67360
Giải Nhất84040
Giải Nhì0629378613
Giải Ba240449119769571
296040042826260
Giải Tư 4048414173415700
Giải Năm784164411365
960447198308
Giải Sáu797374706
Giải Bảy41719063
KH trúng ĐB: (NV) 15 14 9 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 4, 6, 8 5
1 3, 9 6 0, 0, 3, 5
2 8 7 1, 1, 4
3 8
4 0, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 8 9 0, 3, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 190982
Bộ số 265
Bộ số 3829
Giải ĐB30415
Giải Nhất46223
Giải Nhì3287426964
Giải Ba778946214422240
743146052144090
Giải Tư 0570342415631970
Giải Năm312736645294
277504152860
Giải Sáu967705404
Giải Bảy68409177
KH trúng ĐB: (NX) 15 12 7 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5
1 4, 5, 5 6 0, 3, 4, 4, 7, 8
2 1, 3, 4, 7 7 0, 0, 4, 5, 7
3 8
4 0, 0, 4 9 0, 1, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12409210
Bộ số 25325
Bộ số 369829
Bộ số 431
Bộ số 532
Bộ số 635
Giải ĐB16979
Giải Nhất09730
Giải Nhì0451527241
Giải Ba787580486757566
514623505416394
Giải Tư 7083809353651899
Giải Năm691793852795
565265755825
Giải Sáu711030488
Giải Bảy85367051
KH trúng ĐB: (NY) 15 11 9 8 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 4, 8
1 1, 5, 7 6 2, 5, 6, 7
2 5 7 0, 5, 9
3 0, 0, 6 8 3, 5, 5, 8
4 1 9 3, 4, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137388
Bộ số 220
Bộ số 3224

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.camping-in-italy.com. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói | KQXSMB | XSMN | Xổ số Miền Trung | XSMB hôm qua | Tải nhạc chờ | Xem bói bài | XSMN hôm qua | Tử vi hàng ngày